DELAVNICE ZA UČENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE

 

LEGO SERIOUS PLAY delavnice izvajamo za učence druge in tretje triade, dijake ter študente.  Vsebine so različne, v splošnem pa jih lahko razdelimo na področja:

  • odnosi, sodelovanje in komunikacija (primer: krepimo medodelčno skupnost in sodelovanje, pravila komuniciranja v našem oddelku/šoli, …
  • spoznavanje sebe (primer: karierna usmerjenost, …)
  • razumevanje določenih izzivov in iskanje rešitev (primer: šolanje na daljavo, zaupanje,…)

Pri mlajših udeležencih delavnice vedno popestrimo z raznimi sprostitvenimi dejavnostmi ter izzivi.

Kontaktirajte nas.

DELAVNICE ZA STROKOVNI KADER

 

Na delavnicah obravnavamo trenutne izzive s katerimi se srečujete:

  • pri vzgoji in izobraževanju
  • znotraj vašega kolektiva
  • v odnosih s starši ali učenci/dijaki/študenti

Kontaktirajte nas.

LEGO® ACTIVE

Delavnice so namenjene ekipam, ki si želijo igranja in izzivov s kockami tudi v naravi. Naloge se lahko izvajajo na eni lokaciji, lahko pa se organizira orientacijsko tekmovanje, kjer se izzivi s kockami uporabijo na posameznih vmesnih postojankah (kontrolnih točkah).

 

Kontaktirajte nas.

LEGO® DESIGN and HAVE FUN

Izzivi niso samo zabavni, ampak od udeležencev zahtevajo tudi precejšnjo mero kreativnosti in novih idej. spodbujajo domišljijo in prinašajo nova znanja. Izzivi so lahko tekmovalne narave ali pa zahtevajo, da dve ali več skupin sodeluje med seboj z namenom doseči cilj.

 

Kontaktirajte nas.

LEGO® HAVE FUN

Zabavni team buildingi z LEGO® kockami so lahko zasnovani kot samostojni dogodek ali pa kot popestritev večjega dogodka, kot je seminar, kongres ali piknik. Namenjeni so povezovanju in krepitvi medsebojnih odnosov ter so polni pozitivne energije. Naloge so lahko zelo lahke in zabavne ali pa zahtevnejše.

 

Kontaktirajte nas.

LEGO® SERIOUS PLAY® TEAMBUILDING

Delavnica poteka po metodi LEGO® SERIOUS PLAY® vendar je namenjena predvsem druženju, graditvi medsebojnih odnosov in povezovanju. Izzivi na delavnici so “lahkotnejši”. Delavnica običajno traja od 3-4 ure.

 

Kontaktirajte nas.

INTENZIVNA LSP® DELAVNICA

Delavnica je namenjena podjetjem in organizacijam, kjer se z metodologijo LEGO® SERIOUS PLAY® rešuje kompleksnejše organizacijsko-poslovne izzive. Vsaka delavnica je pripravljena posebej za naročnika na podlagi predhodnega dogovora, na katerem se določi glavni cilj delavnice. Trajanje delavnice je odvisno od kompleksnosti izziva, delavnica pa običajno traja najmanj 4 ure, lahko tudi dva ali tri dni.

 

Kontaktirajte nas.

PREDSTAVITVENA (demo) LSP® DELAVNICA

Je kratka, do dve uri trajajoča delavnica, ki je namenjena spoznavanju metodologije LEGO® SERIOUS PLAY®. Na delavnici se rešujejo preprosti izzivi. Sodelujejo lahko predstavniki istega tima kot tudi udeleženci, ki ne delajo v isti organizaciji (konference, dogodki za poslovne partnerje,etc).

 

Kontaktirajte nas.

SKUPNO RAZUMEVANJE

Vsi udeleženci komunicirajo enako in s tem ustvarjajo skupno razumevanje. Ko zaključijo z gradnjo modelov, udeleženci razložijo, zakaj je njihov model odgovor na postavljeno vprašanje. Vsakdo deli svojo zgodbo, ki daje modelu pomen in vključuje misli, čustva in občutke.

Metoda LSP privede do močne skupne zavezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci. Metodologija LSP prinaša globlje in bolj razumljivo razumevanje sveta in njegovih možnosti, poglablja proces razmisleka in podpira učinkovit dialog.

ŠIROK SPREKTER RAZLIČNIH ODGOVOROV

Posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika. Odgovori drugih niso “sidro” ostalim. To omogoča zelo širok spekter različnih odgovorov, ki temeljijo na znanju in domišljiji posameznikov, zato metoda omogoča posameznikov edinstven vpogled v izziv.