ŠOLE IN FAKULTETE

LEGO® SERIOUS PLAY® DELAVNICA

DELAVNICE ZA UČENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE

 

LEGO SERIOUS PLAY delavnice izvajamo za učence druge in tretje triade, dijake ter študente.  Vsebine so različne, v splošnem pa jih lahko razdelimo na področja:

  • odnosi, sodelovanje in komunikacija (primer: krepimo medodelčno skupnost in sodelovanje, pravila komuniciranja v našem oddelku/šoli, …
  • spoznavanje sebe (primer: karierna usmerjenost, …)
  • razumevanje določenih izzivov in iskanje rešitev (primer: šolanje na daljavo, zaupanje,…)

Pri mlajših udeležencih delavnice vedno popestrimo z raznimi sprostitvenimi dejavnostmi ter izzivi.

Kontaktirajte nas.

DELAVNICE ZA STROKOVNI KADER

 

Na delavnicah obravnavamo trenutne izzive s katerimi se srečujete:

  • pri vzgoji in izobraževanju
  • znotraj vašega kolektiva
  • v odnosih s starši ali učenci/dijaki/študenti

Kontaktirajte nas.