BOLJŠA KOMUNIKACIJA

Pri uporabi metode LSP moč govora ni tako pomembna, saj sodelujejo vsi prisotni, poleg tega pa imajo vsi na razpolago enako časa. Tihi pridejo na površje, glasni jih nimajo možnosti preglasiti. Hkrati je poslušanje globlje saj udeleženci uporabljajo tri načine komuniciranja:

  • Avditorno komuniciranje: govor (pripovedovanje zgodbe).
  • Vizualna komunikacija: model (misel ali ideja je predstavljena z modelom, ki poveča pozornost udeležencev, metafore pa povečajo pomnenje).
  • Kinestetična komunikacija: telo in gibanje (gestikulacija), razlago idej in misli spremlja animacija telesa in rok.

Ta metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano. Zmanjša tveganje nesporazuma in nerazumevanja ter udeležencem pomaga, da se skoncentrirajo na sporočilo, in ne na sporočevalca.

100% PRISOTNOST IN POZORNOST VSEH PRISOTNIH

V vsakdanjem poslovnem življenju imamo dnevno sestanke, na katerih običajno velja Paretovo načelo, torej 80 proti 20. To pomeni, da je na sestankih aktivno udeleženih samo 20-odstotkov prisotnih, ki vodijo 80-odstotkov komunikacije, vsi ostali so zgolj opazovalci in poslušalci. Večina prisotnih torej ne želi ali si ne upa izraziti svojega stališča oziroma podati svojega predloga, saj velikokrat niso slišani, ne zaupajo sebi ali pa se bojijo avtoritete nekaterih prisotnih. Metoda LSP je oblikovana tako, da sodelujejo prav vsi udeleženci, kar privede do razmerja 100 proti 100, torej vso komunikacijo opravijo vsi udeleženci, to pa je tisto, kar želimo doseči, ko želimo resnično priti do bistva izziva. Vsak od udeležencev delavnice ima namreč nekaj unikatnega in dragocenega, kar lahko prispeva k skupni rešitvi. Poleg tega so ljudje tisti, ki gradijo procese. Imajo naravno željo, da vplivajo na odločanje, kar jim na klasičnih sestankih običajno ni omogočeno.

JE KOMUNIKACIJSKO ORODJE

omogoča tri načine komunikacije: vizualni, slušni in kinestetični. Modeli, narejeni iz kock LEGO®, omogočajo izboljšano izražanje, poglobljeno poslušanje, boljše razumevanje in boljši spomin. Končni izdelek, s skupnimi močmi narejen na delavnici, omogoča vsem sodelujočim, da bolje razumejo mnenje sodelavcev in da ustvarijo globlji zapis ključnih idej.

JE PROCES

je večplasten proces, v katerem udeleženci sledijo vrsti korakov, ki jih vodijo do poglobljenega razmišljaja, gradnje modelov, pripovedovanja zgodb, oblikovanja odgovorov in skupnega razumevanje določenega vprašanja.

 

Delavnica temelji na štirih korakih:

1. izziv / vprašanje

2. gradnja modela

3. pripovedovanje zgodb in uporaba metafor

4. refleksija

JE METODA

je sistematična moderirana metoda, ki jo uporabljamo na delavnicah, na katerih s kockami LEGO® v rokah rešujemo izzive, raziskujemo ideje in dosegamo cilje. Je tehnika razmišljanja, komunikacije in reševanja problemov. Vsem znane kocke uporabimo, ko rešujemo resnične probleme, ko imamo pred seboj resnične skupine, ki delujejo tukaj in zdaj. Metoda je primerna tako za ekipe kot za celotno organizacijo. Pa vendar to ni metoda učenja boljše komunikacije ali boljšega vodenja. To je metoda, ki nam omogoča boljše komuniciranje, pomaga vodilnim do boljšega dela, oblikuje rešitve za boljše komuniciranje … Skratka, ta metoda nas dela boljše!

AKTIVIRAMO 70% DO 80 % NAŠIH MOŽGANSKIH CELIC

LPS je moderirana metoda, ki temelji na konceptu “znanja rok”.

Povedano na kratko: udeleženci delavnice odgovarjajo na vsa vprašanja s premikanjem kock LEGO® in gradnjo modelov.

Ko kocke postavljamo na igralno ploščo, uporabljamo svoje znanje in domišljijo veliko hitreje kot pri tradicionalnih tehnikah, saj so naše roke povezane s 70 do 80 odstotki naših možganskih celic.

Metoda LSP odkrije skrito znanje udeleženca in oblikuje novo znanje.

VEMO VELIKO VEČ, KOT MISLIMO, DA VEMO

Delovni spomin, ki ga uporabljamo pri svojem delu, omejuje, koliko informacij lahko možgani naenkrat obdelujejo.

S pomočjo živčnih povezav v rokah pa lahko izvemo veliko več, kot mislimo, da vemo. Ko pri delu uporabimo roke, se začne zaheven proces, ki povzoči veliko čustveno spremembo. Naše ideje in misli, ki jih prenesemo na model, so zato lažje razumljive in tudi globlje ostanejo v spominu. Lahko rečemo, da “mislimo s prsti”. Delavnice so mentalno zelo intenzivne, saj kocke niso igrača, temveč medij za izražanje naših misli. Posameznik razmišlja z rokami, kar je veliko zahtevnejše, kot o določeni temi samo pisati ali govoriti.