Kako povečati učinkovitost sestankov?

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Poleg facilitiranja LEGO SERIOUS PLAY (LSP) delavnic se ukvarjam tudi s povečevanjem produktivnosti v podjetjih. Sem certificiran facilitator LMI (Leadership management International(R)) programov. Ko se s podjetniki pogovarjamo o področjih, kjer imajo največ težav, je skoraj vedno izpostavljen tudi izziv pomanjkanja časa. Analiza delovnega tedna tistih, ki so udeleženi v programu, najpogosteje pokaže dvoje: ali […]

Pozitivna psihologija in PERMA model ter LEGO® SERIOUS PLAY®

Posted Leave a commentPosted in TEAM

V čem se ekstremno srečni ljudje razlikujejo od »navadnih« ljudi? In, ali obstajajo načini, ki lahko trajno spremenijo naše življenje v (še) bolj srečno? Profesor Martin Seligman, utemeljitelj pozitivne psihologije, meni, da psihološko blagostanje posameznika, torej sreča, temelji na petih ključnih elementih. Ti elementi so: P – (Positive Emotion) Pozitivna čustva, E – (Engagement) Angažiranost, […]