Delavnica LEGO SERIOUS PLAY – Optimizacija procesa

Velikokrat se nam zdi, da nam je jasno, kakšni so procesi v našem podjetju. kdo je odgovoren za posamezne naloge in kdo te naloge opravlja. Običajno se niti ne zavedamo ali se naloge ponavljajo in kje imamo ozka grla.

Šele, ko naš proces postavimo v 3D obliko in posamezne naloge s pomočjo lego kock postavimo v pravilno redosledje, se izkaže, kje nastajajo težave in kje lahko proces izboljšamo ali spremenimo.

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY (LSP) je primerna za reševanje različnih izzivov, ki so lahko vezani na iskanje skupnih rešitev, poenotenje mnenja ali pa s pomočjo delavnic omogočimo udeležencem globlje razmišljanje, razumevanje ali pa identifikacijo konkretnega izziva. Delavnice omogočajo:
– Bolj jasno komunikacijo, saj moč govora ni tako pomembna. Metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano.
– Skupno razumevanje: metoda LSP privede do močne skupne povezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci
– Širok spekter različnih odgovorov: posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika
– 100% prisotnost in pozornost vseh udeležencev

Si želite izvedeti več? Kontaktirajte nas!

Več o metodi LEGO SERIOUS PLAY si lahko ogledate tukaj.