Kako postati boljši vodja?

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY je bila namenjena poglobljenemu razmišljanju o tem, kakšen je dober delovodja. Pogovarjali smo se, kaj od dobrega delovodje pričakujejo lastniki, nadrejeni, podrejeni in sodelavci, ki so na primerljivih delovnih mestih. Ključna vprašanja, ki smo si jih zastavili, so bila:
– Kakšen je najboljši stil vodenja?
– Kakšen odnos naj bi imel dober delovodja s svojimi podrejenimi?
– Katera znanja naj bi imel dober delovodja?
– Kakšne odgovornosti ima delovodja ?
– In še mnogo več.
Cilj delavnice je bil pridobiti globje razumevanje kaj dobro vodenje sploh je, predvsem pa kaj so karakteristike dobrega vodje.