LEGO SERIOUS PLAY – Spoznavamo sebe

Na delavnici so dijaki najprej zgradili model, ki je prikazoval, kaj v življenju radi počnejo in kaj počnejo red dobro. Dodali so še vsaj tri pozitivne veščine, sposobnosti in lastnosti za katere so menili, da so  značilne za njih.

Nadaljevali smo z identifikacijo poklicev, za katere so dijaki menili, da ustrezajo identificiranim veščinam, znanju in sposobnostim. Delavnico smo zaključili s skupinskim modelom, ki je prikazoval poklice in določitvijo aktivnosti, ki so potrebne na karierni poti, da bomo poklice tudi dosegli.