100% PRISOTNOST IN POZORNOST VSEH PRISOTNIH

V vsakdanjem poslovnem življenju imamo dnevno sestanke, na katerih običajno velja Paretovo načelo, torej 80 proti 20. To pomeni, da je na sestankih aktivno udeleženih samo 20-odstotkov prisotnih, ki vodijo 80-odstotkov komunikacije, vsi ostali so zgolj opazovalci in poslušalci. Večina prisotnih torej ne želi ali si ne upa izraziti svojega stališča oziroma podati svojega predloga, saj velikokrat niso slišani, ne zaupajo sebi ali pa se bojijo avtoritete nekaterih prisotnih. Metoda LSP je oblikovana tako, da sodelujejo prav vsi udeleženci, kar privede do razmerja 100 proti 100, torej vso komunikacijo opravijo vsi udeleženci, to pa je tisto, kar želimo doseči, ko želimo resnično priti do bistva izziva. Vsak od udeležencev delavnice ima namreč nekaj unikatnega in dragocenega, kar lahko prispeva k skupni rešitvi. Poleg tega so ljudje tisti, ki gradijo procese. Imajo naravno željo, da vplivajo na odločanje, kar jim na klasičnih sestankih običajno ni omogočeno.