VEMO VELIKO VEČ, KOT MISLIMO, DA VEMO

Delovni spomin, ki ga uporabljamo pri svojem delu, omejuje, koliko informacij lahko možgani naenkrat obdelujejo.

S pomočjo živčnih povezav v rokah pa lahko izvemo veliko več, kot mislimo, da vemo. Ko pri delu uporabimo roke, se začne zaheven proces, ki povzoči veliko čustveno spremembo. Naše ideje in misli, ki jih prenesemo na model, so zato lažje razumljive in tudi globlje ostanejo v spominu. Lahko rečemo, da “mislimo s prsti”. Delavnice so mentalno zelo intenzivne, saj kocke niso igrača, temveč medij za izražanje naših misli. Posameznik razmišlja z rokami, kar je veliko zahtevnejše, kot o določeni temi samo pisati ali govoriti.