JE PROCES

je večplasten proces, v katerem udeleženci sledijo vrsti korakov, ki jih vodijo do poglobljenega razmišljaja, gradnje modelov, pripovedovanja zgodb, oblikovanja odgovorov in skupnega razumevanje določenega vprašanja.

 

Delavnica temelji na štirih korakih:

1. izziv / vprašanje

2. gradnja modela

3. pripovedovanje zgodb in uporaba metafor

4. refleksija