SKUPNO RAZUMEVANJE

Vsi udeleženci komunicirajo enako in s tem ustvarjajo skupno razumevanje. Ko zaključijo z gradnjo modelov, udeleženci razložijo, zakaj je njihov model odgovor na postavljeno vprašanje. Vsakdo deli svojo zgodbo, ki daje modelu pomen in vključuje misli, čustva in občutke.

Metoda LSP privede do močne skupne zavezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci. Metodologija LSP prinaša globlje in bolj razumljivo razumevanje sveta in njegovih možnosti, poglablja proces razmisleka in podpira učinkovit dialog.