Delavnica LEGO SERIOUS PLAY – Karierna usmerjenost mladih

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY je bila namenjena razumevanju in reševanju konkretnih izzivov s katerimi se srečujejo mladi, ko se odločajo o svoji karierni poti. Udeleženci so najprej identificirali katere stvari v življenju radi počnejo in katere počnejo res dobro. Na podlagi teh ugotovitev so identificirali še ostale svoje veščine in znanja, ki jih trenutno imajo. Na podlagi ugotovljenega, so identificirali poklice, ki bi bili primerni zanje ter poklice, kjer so identificirane veščine in znanja še posebej dobrodošla.

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY (LSP) je primerna za reševanje različnih izzivov, ki so lahko vezani na iskanje skupnih rešitev, poenotenje mnenja ali pa s pomočjo delavnic omogočimo udeležencem globlje razmišljanje, razumevanje ali pa identifikacijo konkretnega izziva. Delavnice omogočajo:
– Bolj jasno komunikacijo, saj moč govora ni tako pomembna. Metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano.
– Skupno razumevanje: metoda LSP privede do močne skupne povezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci
– Širok spekter različnih odgovorov: posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika
– 100% prisotnost in pozornost vseh udeležencev

Prvi del delavnice »Skills building« (cca. 45 min) je namenjen spoznavanju lego kock in same metodologije LSP. Dijaki in učenci se naučijo, kako poteka gradnja z LEGO kockami in kako se s kockami (kot metaforami) lahko izražamo. Namen uvodnega dela je, da dijaki in učenci zaupajo sebi (znam, zmorem) in drugim v skupini (varno se lahko izražam in podajam svoje mnenje).

Drugi del delavnice (cca. 2-3šolske ure) je namenjen reševanju konkretnega izziva, ki se določi skupaj z naročnikom.

Si želite izvedeti več? Kontaktirajte nas!