Delavnica LEGO SERIOUS PLAY – Povezanost in medsebojno sodelovanje

Zaradi epidemije Covid-19 in posledično dela na daljavo, so ravnatelji in strokovni delavci šol zaznali, da se dijaki prvih razredov srednjih šol med seboj sploh ne poznajo, oziroma se poznajo zelo slabo. Zaradi dela na daljavo se med dijaki tudi niso uspela vzpostaviti nepformalna pravila medsebojnega sodelovanja.

Delavnica LSP je bila zato namenjena povezovanju dijakov. Na njej so spoznali marsikaj novega o sošolcih in se poglobljeno pogovarjali o tem, kaj lahko nardijo, da bodo kot razred še bolj povezani.

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY (LSP) je primerna za reševanje različnih izzivov, ki so lahko vezani na iskanje skupnih rešitev, poenotenje mnenja ali pa s pomočjo delavnic omogočimo udeležencem globlje razmišljanje, razumevanje ali pa identifikacijo konkretnega izziva. Delavnice omogočajo:
– Bolj jasno komunikacijo, saj moč govora ni tako pomembna. Metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano.
– Skupno razumevanje: metoda LSP privede do močne skupne povezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci
– Širok spekter različnih odgovorov: posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika
– 100% prisotnost in pozornost vseh udeležencev

Prvi del delavnice »Skills building« (cca. 45 min) je namenjen spoznavanju lego kock in same metodologije LSP. Dijaki in učenci se naučijo, kako poteka gradnja z LEGO kockami in kako se s kockami (kot metaforami) lahko izražamo. Namen uvodnega dela je, da dijaki in učenci zaupajo sebi (znam, zmorem) in drugim v skupini (varno se lahko izražam in podajam svoje mnenje).

Drugi del delavnice (cca. 2-3šolske ure) je namenjen reševanju konkretnega izziva, ki se določi skupaj z naročnikom.

Si želite izvedeti več? Kontaktirajte nas!