Delavnica LEGO SERIOUS PLAY – Pregled šolskega leta

Učenci osnovne šole so na delavnici odgovarjali na sledeča vprašanja:

– Kaj se ti je v šolskem letu 20/21 najbolj vtisnilo v spomin?
– Katera šolska ura je bila res zanimiva? Zakaj ti je bila všeč?
– Kateri dogodki ti bodo ostali v najlepšem spominu? To je lahko šolska ura, izlet, tehnični dan, poskus, …… ? Zakaj?
– “Življenjska lekcija/modrost”, ki si se jo naučil to šolsko leto!

Na koncu so dijaki sestavili še model, ki je prikazoval naše NAJLEPŠE TRENUTKE ŠOLSKEGA LETA 20/21.

Delavnica LEGO SERIOUS PLAY (LSP) je primerna za reševanje različnih izzivov, ki so lahko vezani na iskanje skupnih rešitev, poenotenje mnenja ali pa s pomočjo delavnic omogočimo udeležencem globlje razmišljanje, razumevanje ali pa identifikacijo konkretnega izziva. Delavnice omogočajo:
– Bolj jasno komunikacijo, saj moč govora ni tako pomembna. Metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano.
– Skupno razumevanje: metoda LSP privede do močne skupne povezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci
– Širok spekter različnih odgovorov: posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika
– 100% prisotnost in pozornost vseh udeležencev

Prvi del delavnice »Skills building« (cca. 45 min) je namenjen spoznavanju lego kock in same metodologije LSP. Dijaki in učenci se naučijo, kako poteka gradnja z LEGO kockami in kako se s kockami (kot metaforami) lahko izražamo. Namen uvodnega dela je, da dijaki in učenci zaupajo sebi (znam, zmorem) in drugim v skupini (varno se lahko izražam in podajam svoje mnenje).

Drugi del delavnice (cca. 2-3šolske ure) je namenjen reševanju konkretnega izziva, ki se določi skupaj z naročnikom.

Si želite izvedeti več? Kontaktirajte nas!