Karakteristike dobrega vodje

Na strateškem srečanju vodij podjetja v Portorožu, smo se na delavnica LEGO SERIOUS PLAY ukvarjali z izzivi vodenja.
Spraševali smo se, kakšen je dober vodja. Katere so karakteristike in kompetence, ki jih moramo(-jo) vodje v podjetju razviti ali izboljšati.
Glavni namen delavnice LEGO SERIOUS PLAY je bil definirati potrebne ukrepe/korake, ki jih je potrebno izvesti, da bodo vodje identificirane kompetence lahko razvili oziroma izboljšali.