Prenos znanja v podjetju

Velike organizacije se pogosto srečujejo z izzivom, kako med zaposlenimi deliti znanje. Velikokrat ne vemo, kaj vse znajo naši kolegi, predvsem kolegi, ki so zaposleni v drugih oddelkih.
Na delavnici so udeleženci razvijali ideje, ki so bile v predhodni fazi projekta predstavljene s strani predlagateljev idej in izglasovane s strani udeležencev dogodka.