Sodelovanje v timu

Sodelovanje med zaposlenimi je ključ do dobrega poslovanja podjetja.
Kaj je potrebno za dobro sodelovanje v timu?
Kako bolje sodelovati?
Na delavnici LEGO SERIOUS PLAY smo se najprej dotaknili vprašanja, kako jaz sodelujem s sodelavci.
Vsak udeleženec delavnice je nato napravil individualni model dobrega sodelovanja, na koncu pa smo naredili še skupinski model, ki je zajemal ključne elemente dobrega sodelovanja v timu.