Z resno igro do razumevanja in rešitve vašega problema

Pripravite svojo ekipo do kreativnega razmišljanja, učinkovitega komuniciranja in doseganja inovativnih rezultatov.

 

Na delavnici LEGO Serious Play:

– posamezniki mislijo drugače

– ekipe komunicirajo drugače

– rezultati so bolj ustvarjalni in inovativni

ZAKAJ KOCKE?

Veste, da kocke LEGO® niso samo za otroke? Ste že slišali, da te dobro znane kocke uporabljajo tudi pri reševanju problemov v podjetjih? Vas zanima, kako, zakaj in kdaj tudi vodilni kadri vzamejo v roke vsem znane kocke?

Ko premikaš kocke LEGO®, lahko odgovoriš na vprašanja, ki se ti zastavljajo v vsakodnevnem delovnem procesu. Odgovori, ki jih z besedami morda niti ne moreš tako dobro opisati, se kar naenkrat znajdejo pred teboj, zgrajeni iz vsem nam dobro znanih kock.

Želite izvedeti več o delavnicah LEGO SERIOUS PLAY? KONTAKTIRAJTE NAS.

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)

JE KOMUNIKACIJSKO ORODJE

omogoča tri načine komunikacije: vizualni, slušni in kinestetični. Modeli, narejeni iz kock LEGO®, omogočajo izboljšano izražanje, poglobljeno poslušanje, boljše razumevanje in boljši spomin. Končni izdelek, s skupnimi močmi narejen na delavnici, omogoča vsem sodelujočim, da bolje razumejo mnenje sodelavcev in da ustvarijo globlji zapis ključnih idej.

JE PROCES

je večplasten proces, v katerem udeleženci sledijo vrsti korakov, ki jih vodijo do poglobljenega razmišljaja, gradnje modelov, pripovedovanja zgodb, oblikovanja odgovorov in skupnega razumevanje določenega vprašanja.

 

Delavnica temelji na štirih korakih:

1. izziv / vprašanje

2. gradnja modela

3. pripovedovanje zgodb in uporaba metafor

4. refleksija

JE METODA

je sistematična moderirana metoda, ki jo uporabljamo na delavnicah, na katerih s kockami LEGO® v rokah rešujemo izzive, raziskujemo ideje in dosegamo cilje. Je tehnika razmišljanja, komunikacije in reševanja problemov. Vsem znane kocke uporabimo, ko rešujemo resnične probleme, ko imamo pred seboj resnične skupine, ki delujejo tukaj in zdaj. Metoda je primerna tako za ekipe kot za celotno organizacijo. Pa vendar to ni metoda učenja boljše komunikacije ali boljšega vodenja. To je metoda, ki nam omogoča boljše komuniciranje, pomaga vodilnim do boljšega dela, oblikuje rešitve za boljše komuniciranje … Skratka, ta metoda nas dela boljše!

Zakaj uporabiti metodo LSP?

AKTIVIRAMO 70% DO 80 % NAŠIH MOŽGANSKIH CELIC

LPS je moderirana metoda, ki temelji na konceptu “znanja rok”.

Povedano na kratko: udeleženci delavnice odgovarjajo na vsa vprašanja s premikanjem kock LEGO® in gradnjo modelov.

Ko kocke postavljamo na igralno ploščo, uporabljamo svoje znanje in domišljijo veliko hitreje kot pri tradicionalnih tehnikah, saj so naše roke povezane s 70 do 80 odstotki naših možganskih celic.

Metoda LSP odkrije skrito znanje udeleženca in oblikuje novo znanje.

VEMO VELIKO VEČ, KOT MISLIMO, DA VEMO

Delovni spomin, ki ga uporabljamo pri svojem delu, omejuje, koliko informacij lahko možgani naenkrat obdelujejo.

S pomočjo živčnih povezav v rokah pa lahko izvemo veliko več, kot mislimo, da vemo. Ko pri delu uporabimo roke, se začne zaheven proces, ki povzoči veliko čustveno spremembo. Naše ideje in misli, ki jih prenesemo na model, so zato lažje razumljive in tudi globlje ostanejo v spominu. Lahko rečemo, da “mislimo s prsti”. Delavnice so mentalno zelo intenzivne, saj kocke niso igrača, temveč medij za izražanje naših misli. Posameznik razmišlja z rokami, kar je veliko zahtevnejše, kot o določeni temi samo pisati ali govoriti.

Prednosti in koristi metode LSP

SKUPNO RAZUMEVANJE

Vsi udeleženci komunicirajo enako in s tem ustvarjajo skupno razumevanje. Ko zaključijo z gradnjo modelov, udeleženci razložijo, zakaj je njihov model odgovor na postavljeno vprašanje. Vsakdo deli svojo zgodbo, ki daje modelu pomen in vključuje misli, čustva in občutke.

Metoda LSP privede do močne skupne zavezanosti, saj pojasnilo vsakega modela slišijo vsi udeleženci. Metodologija LSP prinaša globlje in bolj razumljivo razumevanje sveta in njegovih možnosti, poglablja proces razmisleka in podpira učinkovit dialog.

ŠIROK SPREKTER RAZLIČNIH ODGOVOROV

Posameznik oblikuje odgovor, preden sliši odgovore drugih, zato drugi ne vplivajo na posameznika. Odgovori drugih niso “sidro” ostalim. To omogoča zelo širok spekter različnih odgovorov, ki temeljijo na znanju in domišljiji posameznikov, zato metoda omogoča posameznikov edinstven vpogled v izziv.

BOLJŠA KOMUNIKACIJA

Pri uporabi metode LSP moč govora ni tako pomembna, saj sodelujejo vsi prisotni, poleg tega pa imajo vsi na razpolago enako časa. Tihi pridejo na površje, glasni jih nimajo možnosti preglasiti. Hkrati je poslušanje globlje saj udeleženci uporabljajo tri načine komuniciranja:

 • Avditorno komuniciranje: govor (pripovedovanje zgodbe).
 • Vizualna komunikacija: model (misel ali ideja je predstavljena z modelom, ki poveča pozornost udeležencev, metafore pa povečajo pomnenje).
 • Kinestetična komunikacija: telo in gibanje (gestikulacija), razlago idej in misli spremlja animacija telesa in rok.

Ta metoda omogoča vsakemu posamezniku izraziti misli in pogled, poslušalcu pa ponuja možnost razumeti in zapomniti si, kar je bilo povedano. Zmanjša tveganje nesporazuma in nerazumevanja ter udeležencem pomaga, da se skoncentrirajo na sporočilo, in ne na sporočevalca.

100% PRISOTNOST IN POZORNOST VSEH PRISOTNIH

V vsakdanjem poslovnem življenju imamo dnevno sestanke, na katerih običajno velja Paretovo načelo, torej 80 proti 20. To pomeni, da je na sestankih aktivno udeleženih samo 20-odstotkov prisotnih, ki vodijo 80-odstotkov komunikacije, vsi ostali so zgolj opazovalci in poslušalci. Večina prisotnih torej ne želi ali si ne upa izraziti svojega stališča oziroma podati svojega predloga, saj velikokrat niso slišani, ne zaupajo sebi ali pa se bojijo avtoritete nekaterih prisotnih. Metoda LSP je oblikovana tako, da sodelujejo prav vsi udeleženci, kar privede do razmerja 100 proti 100, torej vso komunikacijo opravijo vsi udeleženci, to pa je tisto, kar želimo doseči, ko želimo resnično priti do bistva izziva. Vsak od udeležencev delavnice ima namreč nekaj unikatnega in dragocenega, kar lahko prispeva k skupni rešitvi. Poleg tega so ljudje tisti, ki gradijo procese. Imajo naravno željo, da vplivajo na odločanje, kar jim na klasičnih sestankih običajno ni omogočeno.

KDAJ UPORABITI METODO LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP)?

Rezultati delavnice po metodi LSP so najboljši takrat:

 • ko ni jasnega ali pravega odgovora ter je izziv zapleten in večplasten.
 • ko je menedžer dovolj pogumen in prizna, da nima vseh odgovorov, zato je pripravljen pogledati v jedro problema.
 • ko želite ustvariti širšo perspektivo, si pogledati “big picture” ter preučiti druge možnosti in rešitve.
 • ko naloga zahteva, da se rešitev obravnava z novega, nekonvencionalnega vidika.
 • ko je organizacija pripravljena, da se razišče različne individualne poglede, ki so vsi enakovredni. Naš cilj je, da iz individualnih odgovorov najdemo skupno zgodbo.
 • ko je o izzivu težko razpravljati ali kadar je med udeleženci preveč čustev.
 • kadar je skupina neenotna (starost, poklicna specializacija, stopnja naprednega znanja ali hierarhična struktura).

Kje in kako se izvajajo delavnice LSP?

Delavnice z uporabo metode LEGO® SERIOUS PLAY:

 • se lahko izvajajo v manjših ali večjih organizacijah,
 • delavnica se izvaja za večje ali manjše skupine, vedno pa je v posamezni skupini do deset udeležencev, število skupin na delavnici ni omejeno,
 • delavnice vodi moderator ali več moderatorjev, ki imajo pridobljen certifikat LSP,
 • vsaka delavnica je unikatna in je pripravljena posebej za naročnika glede na izziv, ki ga želi naročnik obdelati,
 • delavnice so lahko nekaj urne, celodnevne ali večdnevne.

 

Delavnice se lahko izvajajo na sedežu naročnika, za še večjo uspešnost pa je smiselno, da se delavnica izvede na drugi lokacij, kjer udeleženci niso obremenjeni z dejavniki delovnega okolja.

DELAVNICE LEGO SERIOUS PLAY